Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: HR & BIH Udruživanjem do razvoja / HR & BIH join to the development point
Datum upisa: 2013-01-17 13:15:13
Organizacija: Razvojna agencija Karlovačke županije
Država: Hrvatska
Puno ime: Mile Sokolić
Adresa: J. Haulika 14, 47000 Karlovac
E-mail: [email protected]
Telefon: +385 47 609 492
Opis partnera: razvojne agencije, jedinice lokalne samouprave (općina, grad), regionalne institucije (kanton, županija), obrazovne institucije, NGO
Prioritet 1: Mjera 1.2: Promoviranje poduzetništva/preduzetništva
Prioritet 2:
Opis projekta: Cilj predloženog projekta je podizanje svijesti i sposobnosti i stjecanje znanja mjerodavnih službi i ostalih zainteresiranih dionika u programskom području (jedinice lokalne samouprave, regionalne institucije, mali i srednji poduzetnici, obrazovne institucije, komore, razvojne agencije, NGO), o važnosti priprema i planiranja razvojnih projekata koje financira EU unutar sadašnjih i predstojećih EU fondova: ESF, ERDF i CF. Razmjena iskustava i znanja o pripremi zajedničkih projekata bi značajno pridonijela poticanju razvoja programskog područja sa jedne i druge strane granice jer većina prekograničnih dionika, usprkos dosadašnjoj edukaciji, i dalje zaostaje u znanjima i vještinama pripreme razvojnih projekata za financiranje iz EU fondova. S druge strane sve značajnije mogućnosti financiranja programa iz EU fondova za Hrvatsku kao novu članicu od 1.07.2013. i BiH kao zemlju koja od toga perioda graniči sa EU idu u prilog zajedničkoj edukaciji i pripremi partnerskih projekata.
Glavne aktivnosti: Trening, edukacija, podizanje svijesti
Vrijednost projekta (€): 200,000 €
Trajanje projekta: 15 mjeseci
Prethodno iskustvo: Priprema i implementacija projekata u CARDS, PHARE, INTRREG, IPA (HR-BIH; SI-HR; Jadranski program, IPARD program, itd.), izrada razvojnih strategija, izrada poslovnih planova za gospodarske subjekte, edukacija u razvojnim programima i upravljanju projektnim ciklusom, poslovno savjetovanje, priprema projektnih ideja i izrada aplikacija za strukturne i kohezijske fondove EU, itd.