Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Interaktivna SME edukacijska platforma
Datum upisa: 2013-01-14 07:48:37
Organizacija: Razvojna agencija zadarske županije
Država: Hrvatska
Puno ime: Josip Matassi
Adresa: Grgura Budislavića 99, Zadar
E-mail: [email protected]
Telefon: +38523492887
Opis partnera: Javni sektor iz BiH - Kantoni, Razvojne agencije, Istraživačke institucije
Prioritet 1: Mjera 1.2: Promoviranje poduzetništva/preduzetništva
Prioritet 2:
Opis projekta:
Glavne aktivnosti: porimjena ICT tehnologije za potrebe educiranja poduzetnika
Vrijednost projekta (€):
Trajanje projekta: 18
Prethodno iskustvo: