Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Kanalizacioni sistem i UPOV u općini Doboj Jug
Datum upisa: 2013-01-04 15:25:47
Organizacija: Općina Doboj Jug
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Afan Aličić
Adresa: Trg 21.mart, br.1
E-mail: [email protected]
Telefon: 032691250
Opis partnera: -
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Opis projekta: Projekat Kanalizacioni sistem i UPOV u općini Doboj Jug započet je 2006. godine pribavljanjem potrebne dokumantacije, te izgradnjom primarnih kolektora. Trenutno su djelomično urađeni primarni kolektori, te je potreban nastavak njihove izgradnje, izgradnje sekunadrnih kolektora i UPOV. Prošle godine, Općina Doboj Jug je sa Općinama Tešanj i Usora, te sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH, potpisala Sporazum o izgradnji centralno UPOV ove tri općine, a nakon toga od istog Fonda smo putem prijave na javni poziv (projektnim prijedlogom) ostvarili sredstva za izradu Studije izvodljivosti za centralni UPOV.
Ovim projektom će se poboljšati kvalitet života, prvenstveno općine Doboj Jug, a zatim i susjednih općina (Tešanj i Usora), koji je trenutno narušen procesom ispuštanja otpadnih voda u otvorene kanale duž glavnih saobraćajnica (M-4) i (M-17), kao i postojanjem mnogobrojnih neadekvatno izgrađenih septičkih jama. Pored toga, implementacijom ovog projekta unaprijedit će se biodiverzitet rijeka Usore i Bosne koje protiču kroz općinu Doboj Jug.
Glavne aktivnosti: Završiti izgradnju primarnih kolektora, izgraditi sekundarne kolektore, izgraditi UPOV
Vrijednost projekta (€): 7.000.000,00
Trajanje projekta: 10 godina
Prethodno iskustvo: Općina Doboj Jug je od svog osnivanja (!998.g.) pa do danas implementirala mnogobrojne projekte, što u saradnji sa domaćim, što sa međunarodnim donatorima. Neki od tih su: Izgradnja Osnovne škole "21.mart" (donator: Vlada Japana)
Uspostavljanje poslovne zone Matuzići (resorna ministarstva i UNDP)
Transformatorska stanica (USAID)
Most na rijeci Bosni (vlada FBiH i vlada ZE-DO kantona)
Ekonomsko onaživanje žena u općini Doboj Jug (SNV, UNWomen)...