Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Ekonomska nezavisnost žena kroz plasteničku proizvodnju povrća Ekonomska nezavisnost žena kroz plasteničku proizvodnju povrća Ekonomska nezavisnost žena kroz plasteničku proizvodnju organskog povrća
Datum upisa: 2012-07-23 13:56:32
Organizacija: Udruženje žena Matica Oštra Luka
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Branka Kuridža
Adresa: Oštra Luka bb, Oštra Luka
E-mail: [email protected]
Telefon: 065281869
Opis partnera:
Prioritet 1:
Prioritet 2:
Opis projekta: Opština Oštra Luka broji oko 6000 stanovnika i spada u red izrazito nerazvijenih opština i većina stanovnika živi od poljoprivrede.Dvije tradicionalno najzastupljenije grane poljoprivrede su stočarstvo i ratarstvo koje se zbog zemljišnih uslova i nedostatka mehanizacije obavljaju na dosta ekstenzivan način.Kao takva ta proizvodnja nije pogodna za veliki procenat žena koje žive u ruralnim područjima i kojima je poljoprivreda jedini izvor egzistencije.Iz tog razloga žene sa ovog područja nemaju zdravstvenu i socijalnu zaštitu ni osnov za penzijsko osiguranje.U takvim uslovima i uslovima ekonomske zavisnosti žene ruralnih područja su potpuno marginalizovane od strane društvene zajednice.Agrarna politika obzirom da je usmjerena u pravcu stvaranja velikih robnih proizvođača, nije ohrabrujući faktor promjene statusa velikog procenta žena čije porodice nemaju preduslove za sticanje epiteta velikog poljoprivrednog proizvođača.Nepostojanje socijalnih programa za ovaj sloj stanovništva doprinosi sve većem jazu i socijalnim razlikama i nezadovoljstvu ljudi koji žive na ovim područjima.
Udruženje žena “Matica” iz tih razloga želi pokrenuti jedan vid inovativne proizvodnje koja je po prirodi obavljanja posla prilagođena ženskoj populaciji.Radi se o proizvodnji organski uzgojenog povrća u kontrolisanim uslovima. Projekat je osmišljen na osnovu analize terena i pogodnosti za realizaciju projekta, te realnih izgleda na tržištu. Zatim odgovornosti i spremnosti za rad članova udruženja.
Plastenici bi se postavili na vlastitom zemljištu članica.Zato su opravdane potrebe za implementacijom aktivnosti kojim bi se omogućilo ženama u ruralnim sredinama da pospješe svoj intelektualni i ekonomski status i iskažu svoju ekonomsku nezavisnost podrškom ovih planiranih aktivnosti:


- edukativna predavanja o uzgoju povrća po organskim principima,
- plasteničkom proizvodnjom povrća proizvedenog po organskim principima,
- plasiranje proizvoda na već ugovoreno tržište, čime projekat dobija na svojoj opravdanosti.

U Oštroj Luci postoje svi prirodni preduslovi da se primjeni “organska poljoprivreda“ odnosno proizvodnja hrane. Primjena organske metode proizvodnje hrane u BiH ima puno opravdanje, jer su uslovi veoma povoljni, male parcele što omogućuje primjenu metoda organske poljoprivrede sa sjetvom međukultura, podkultura i združenih kultura ali su i troškovi rada veći što se kompenzira i postizanjem veće cijene proizvoda.Isporučilac plastenika, rasada i organskih sredstava prihrane nam garantuje otkup svih proizvoda po tržišnim cjenama na dan otkupa proizvoda kao i edukaciju, nadzor i stručnu literaturu za proizvođače.Projekat bi trajao tri mjeseca.

Implementacijom ovih aktivnosti želimo:

- poboljšati ekonomsku nezavisnost žena,
- pokrenuti inovativni vid plasteničke proizvodnje,
- aktivirati sopstveni potencijal,
- povećati stepen stručnosti domaćinstava u oblasti plasteničke proizvodnje povrća po organskim
principima,
- podsticati lokalno žensko samoorganizaovanje u lokalnim zajednicama kroz budući zajednički
nastup u istim ili sličnim projektima,
- sve prethodno navedeno da se osposobe žene na selu za otvoreno tržište ili kao preduzetnice ili kao
radne snage.


Generalni cilj projekta je razvijanje poslovnih aktivnosti žena u ruralnim područjima pokretanjem inovativnih vidova proizvodnje (organska plastenička proizvodnja) i doprinošenje planskoj i specijalističkoj edukaciji i proizvodnji.Ovim projektnim aktivnostima želimo osnažiti žene kroz pokretanje malih kućnih binisa, stvaranje kooperativnih grupa, motivisanje na samoorganizovanje kako bi imale ličnu ekonomsku sigurnost svoju, svoje porodice a i cjele zajednice.Potreba za ovim vidom proizvodnje je proizašla iz narušenih klimatskih uslova. Proizvodnja u zaštićenim prostorima je važna i brzorastuća komponenta poljoprivredne industrije razvijenih zemalja. U BiH ova je proizvodnja još uvijek u fazi razvoja. Međutim u primjetnom je porastu kao i sve veći zahtjevi stanovništva za svježim i zdravim povrćem i dostupnosti istih tijekom cijele godine. Ova proizvodnja ima sigurno tržište – plasman robe, koji će biti ugovoren sa isporučiocem sadnica i plastenika.Ovim mini biznisom za direktne korisnike stvoriće se sigurni prihodi za porodicu dugi niz godina. Relevantan je za sredinu u kojoj djelujemo jer će doprinositi socio ekonomskom poboljšanju položaja žena i dalje afirmisati ovu vrstu poljoprivredne proizvodnje. Podrška ovim aktivnostima je edukacija iz navedenih oblasti (plastenička proizvodnja organskog povrća.Ove usluge edukacije će nam pružiti preduzeće Herba Krajina DOO Preduzeće sa stranim ulaganjem za proizvodnju, trgovinu i usluge iz Banja Luke .Ovaj resursni centar će nam pružiti edukacije besplatno uz nadoknadu putnih troškova. Sagledavajući cjelokupnu problematiku žena na selu u našem okruženju i šire mi saosjećamo veliku obavezu da budemo inicijatori i pokretači boljitaka u ovakvim okruženjima. Implementacijom ovih aktivnosti stiče se veća mogućnost za ekonomsku stabilnost žena ove zajednice i mogućnost stvaranja kooperativne grupe žena za osnivanje ženske zadruge pri organizaciji ’’Matica’’.
Ovom aktivnošću bi nabavili 11 plastenika, površine od 100 m2 sa sistemom za navodnjavanje, rasad, organska sredstva prihrane, minerala poboljšivača rasta i bološke zaštite.
Edukativnim predavanjima želimo da se pravim informacijama uklone predrasude o organskoj proizvodnji, da se prikažu prednosti i slabosti ovakve proizvodnja i kakve povlastice ima certifkovani proizvođač. Temom “Uvod u organsku proizvodnju” predavači će pružiti sve potrebne informacije za korisnice a i nadzirati njihov rad.
Prisutni na ovim radionicama bi bili direktni korisnici i grupa potencijalnih korisnika ( 15 -20 učesnika).

Glavne aktivnosti: - edukativna predavanja o uzgoju povrća po organskim principima, - plasteničkom proizvodnjom povrća proizvedenog po organskim principima, - plasiranje proizvoda na već ugovoreno tržište, čime projekat dobija na svojoj opravdanosti.
Vrijednost projekta (€): 25.600
Trajanje projekta: 3 mjeseca
Prethodno iskustvo: Trenutno provodimo polovi;no ovaj projekta i finansiran je od strane Norveške ambasade.Zbog velike zainteresovanosti ovdašnjeg stanovništva za ovu vrstu plasteničke proizvodnje tražimo partnere da proširimo projekat.