Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Protection of nature and environment from forest fires - ForestEye

Naziv projekta Protection of nature and environment from forest fires - ForestEye
Krajnji korisnik RH Hrvatske šume
Vrijednost ugovora 317.146,24 €
IPA sredstva
258.220,47 € (81,42%)
Partneri u RH Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO)
Krajnji korisnik BiH     
Hercegbosanske šume
Vrijednost ugovora 334.378,16 €
IPA sredstva 280.267,53 € (83,82%)
Partneri u BIH Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

Opis projekta

_________________

Cilj projekta ForestEye je zaštita prirode i okoliša u Hrvatskoj u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u Bosni i Hercegovini, u Hercegovini i Sjeverozapadnoj regiji/Kanton 10, gdje postoji visok rizik od šumskih požara kao velika prijetnja prirodi i okolišu, posebno ekosistemima šuma. Konkretno, cilj projekta je osigurati očuvanje šuma sa visokom prirodnom i kulturnom vrijednošću kroz zajedničku akciju na otkrivanju i gašenju šumskih požara – partneri će pokrenuti i podržati osnivanje zajedničkog Prekograničnog interventnog vatrogasnog tima (Tim CBC FFI) i kreiranje akcionog plana. Putem aktivnosti koja uključuje infrastrukturu malog obima, projekat će omogućit brži pristup šumskim požarima interventnim timovima i vozilima, te će se tako osigurati efikasna intervencija i aktivnosti spasavanja – pristup interventnim vatrogasnim timovima biće poboljšan u Parku prirode Biokovo (SD županija) i netaknutim šumama Kupresa i Tomislavgrada (Kanton 10). Na kraju, da ne zaboravimo prevenciju, projekat će educirati, podići svijest i promovisati ponašanje koje vodi ka prevenciji prirodnih rizika, posebno požara izazvanih ljudskim faktorom – biće formirani obrazovno-info centri i obrazovno-rekreativne staze te organizovane manifestacije za podizanje svijesti. Dodatni cilj je jačanje kapaciteta aplikanata i koaplikanata za dalje aktivno apliciranje za projekte koje finansira EU i prekograničnu saradnju.
Očekivani rezultati: R1. Oformljen Prekogranični interventni vatrogasni tim i napravljen akcioni plan; R2. Poboljšan pristup interventnim vatrogasnim akcijama: 17,5 km protivpožarne prosjeke (8 HR & 9,5 BiH); 4 osmatračnice (2 HR & 2 BiH); 5 bunara (3 HR & 2 BiH); R3. Osnovana 2 obrazovno-info centra (1 HR & 1 BiH) i napravljene 4 obrazovno-rekreativne staze (1 HR & 3 BiH); R4. 1020 učenika (20 HR & 1000 BiH) prošlo obuku na 10 obrazovnih susreta ((1 HR & 9 BiH), 218 učenika (118 HR & 100 BiH) i 33 nastavnika (25 HR & 8 BiH) prošlo obuku kroz rad na terenu u obrazovno-info centrima i na obrazovno-rekreativnim stazama, oformljene 4 eko-sekcije/9 eko-sekcija opremljeno, 18 nastavnika (10 HR & 8 BiH) prošlo obuku iz programa „Obuka trenera" R5. 1 web sajt, 320 osoba učestvovalo na 4 događaja širenja informacija (2 HR & 2 BiH) R6. Poboljšani kapaciteti 4 partnera za provođenje prekograničnih projekata.
Mjera Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša

Početak provedbe

10/3/2015
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranica projekta www.foresteye.eu