Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

CB-GREEN - Cross-Border- Green, Renewable & Energy Efficiency Network

Naziv projekta CB-GREEN Cross-Border- Green, Renewable & Energy Efficiency Network
Krajnji korisnik RH Grad Zadar
Vrijednost ugovora 245.961,94 €
IPA sredstva
205.378,22 € (83,50%)
Partneri u RH Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Udruga za poticanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja "Eko-Zadar"
Krajnji korisnik BiH     
Općina Neum
Vrijednost ugovora 253.104,60 €
IPA sredstva 214.950,60 € (84,93%)
Partneri u BIH Grad Mostar, Regionalna razvojna agencija za ekonomski razvoj - REDAH

Opis projekta

_________________

Cilj projekta je zaštita i očuvanje okoliša te poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u graničnim područjima Zadarske županije i Hercegovačko-neretvanskog kantona kroz zajedničke aktivnosti i kampanje podizanja svijesti o energetskoj efikasnosti i korištenju sistema obnovljive energije u javnom sektoru. Specifični cilj projekta je unaprijediti sistem upravljanja energijom u lokalnim zajednicama i promovisati energetsku efikasnost i sisteme obnovljive energije u prekograničnom području kroz zajedničku inicijativu partnera iz Zadarske županije i Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ciljne grupe su lokalne uprave, rukovodioci u javnom sektoru, tehničko osoblje javnih poduzeća i institucija, agencije za regionalni razvoj i ekološka udruženja.
Očekivani rezultati: R1: Uspostavljeno efikasno prekogranično partnerstvo za unapređenje sistema upravljanja energijom u lokalnim zajednicama; R2: Definisana održiva energetska politika za Zadar, Neum i Mostar; R3: Kreirana mreža EE&OIE projekata (projekti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije) za Zadarsku županiju i Hercegovačko-neretvanski kanton; R4: Organizovani i/ili osnaženi EE timovi I EE info tačke unutar lokalnih uprava Zadra, Neuma I Mostara; R5: Unaprijeđeno upravljanje I tehničke mogućnosti javnih institucija u provedbi EE&OIE; R6: Uvedene nove tehnologije EE&OIE na demonstracijskim lokacijama u Zadru I Neumu; R7: Podignuta svijest o energetskoj efikasnosti, I održivo korištenje prirodnih resursa na prekograničnom području.
Mjera Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša

Početak provedbe

1/4/2015
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranica projekta