Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Srijeda, 02 Listopad 2013 09:38

Our Lady of Sinj Route

Napisao
Naziv projekta Our Lady of Sinj Route
Krajnji korisnik RH Grad Sinj
Vrijednost ugovora 302.964,15 €
IPA sredstva 254.701,96 € (84,7O%)
Partneri u RH Grad Solin; Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Split
Krajnji korisnik BiH Općina Prozor-Rama
Vrijednost ugovora 255.066,90 €
IPA sredstva 209.528,94 € (82,15%)
Partneri u BIH Općina Tomislavgrad i Općina Livno

Opis projekta

_________________

 
Mjera Mjera 1.1: Razvoj zajedničke turističke ponude
Početak provedbe 08/04/2013
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranca projekta http://www.stazagospisinjskoj.eu/
Srijeda, 02 Listopad 2013 09:37

INFO-HEP Centre

Napisao
Naziv projekta INFO-HEP CENTRE with cross-border cooperation to easily accessible health and social services
Krajnji korisnik RH Udruga HEPATOS Split
Vrijednost ugovora 58.820,15 €
IPA sredstva 49.997,13 € (85%)
Partneri u RH N/A
Krajnji korisnik BiH Udruženje VIKTORIJA Banja Luka
Vrijednost ugovora 55.134,37 €
IPA sredstva 46.846,88 € (84,97%)
Partneri u BIH Udruženje B18

Opis projekta

_________________

 
Mjera Mjera 2.2: Poboljšanje dostupnosti svih usluga u lokalnoj zajednici u pograničnom području
Početak provedbe 01/04/2013
Trajanje projekta 15 mjesci
Web stranca projekta  
Srijeda, 02 Listopad 2013 09:37

Talking books

Napisao
Naziv projekta Talking books
Krajnji korisnik RH Znanstvena knjižnica Zadar 
Vrijednost ugovora 49.955,17 €
IPA sredstva 40.293,84 € (80,66%)
Partneri u RH Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
Krajnji korisnik BiH Gradska organizacija slijepih Banjaluka
Vrijednost ugovora 49.934,30 €
IPA sredstva 42.434,30 € (84,98%)
Partneri u BIH Gradska razvojna agencija Banja Luka, Savez slijepih Republike Srpske

Opis projekta

_________________

 
Mjera Mjera 2.2: Poboljšanje dostupnosti svih usluga u lokalnoj zajednici u pograničnom području
Početak provedbe 21/03/2013
Trajanje projekta 12 mjeseci
Web stranca projekta http://www.talking-books.com.hr/
Srijeda, 02 Listopad 2013 09:36

Mobil library for LLL in rural communities

Napisao
Naziv projekta Mobile library service for lifelong learning in rural communities of Karlovac County and Una Sana Canton - MOBILLL
Krajnji korisnik RH Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" Karlovac
Vrijednost ugovora 56.383,00 €
IPA sredstva 46.313,00 € (82,14%)
Partneri u RH N/A
Krajnji korisnik BiH Univerzitetska biblioteka Bihać
Vrijednost ugovora 55.121,05 €
IPA sredstva 46.031,05 € (83,51%)
Partneri u BIH N/A

Opis projekta

_________________

 
Mjera  
Početak provedbe 19/03/2013
Trajanje projekta 12 mjeseci
Web stranca projekta  
Srijeda, 02 Listopad 2013 09:34

Green Oasis

Napisao
Naziv projekta Green Oasis
Krajnji korisnik RH Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod
Vrijednost ugovora 245.660,12 €
IPA sredstva 208.811,10 € (85%)
Partneri u RH N/A
Krajnji korisnik BiH Hrvatsko kulturno drustvo Napredak
Vrijednost ugovora 288.467,50 €
IPA sredstva 245.197,38 € (85%)
Partneri u BIH Otvorena kuća – centar za mir i kulturu dijaloga Geravac

Opis projekta

_________________

 
Mjera Mjera 1.2: Promicanje/promocija poduzetništva/preduzetništva
Početak provedbe 11/12/2102
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranca projekta http://www.otvorena-kuca.ba/
Naziv projekta Cross Border Volunteers Network for Local Development
Krajnji korisnik RH Agencija lokalne demokracije Sisak/ LDA Sisak
Vrijednost ugovora 53.679,45 €
IPA sredstva 45.627,53 € (85%)
Partneri u RH Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis, Suncokret - centar za razvoj zajednice
Krajnji korisnik BiH Omladinski Komunikativni Centar-Banja Luka
Vrijednost ugovora 50.154,91 €
IPA sredstva 42.631,67 € (85%)
Partneri u BIH Centar za djecu, mlade i porodicu Laktaši, Udruženje Most

Opis projekta

_________________

 
Mjera Mjera 2.2: Poboljšanje dostupnosti svih usluga u lokalnoj zajednici u pograničnom području
Početak provedbe 11/12/2012        
Trajanje projekta 12 mjeseci
Web stranca projekta  
Srijeda, 02 Listopad 2013 09:33

It started with the sport...

Napisao
Naziv projekta It started with the sport...
Krajnji korisnik RH Općina Gornji Bogićevci
Vrijednost ugovora 72.860,29 €
IPA sredstva 49.996,73 € (68,62%)
Partneri u RH Udruga "Sport za sve" Gornji Bogićevci, Osnovna škola Okučani 
Krajnji korisnik BiH Općina Dobretići
Vrijednost ugovora 73.877,00 €
IPA sredstva 50.000,00 € (67,68%)
Partneri u BIH Omladinski centar-Jajce, Osnovna škola „Braće Jezerčić" Divičani

Opis projekta

_________________

 
Mjera Mjera 2.2: Poboljšanje dostupnosti svih usluga u lokalnoj zajednici u pograničnom području
Početak provedbe 11/12/2012
Trajanje projekta 12 mjeseci
Web stranca projekta www.isws.org
Srijeda, 02 Listopad 2013 09:32

IRRI - The Irrigation Project

Napisao
Naziv projekta IRRI - The Irrigation Project
Krajnji korisnik RH Općina Lovas
Vrijednost ugovora 127.191,97 €
IPA sredstva 108.113,17 € (85%)
Partneri u RH Općina Tompojevci, Udruga korisnika sustava za navodnjavanje Opatovac, Udruge korisnika sustava za navodnjavanje Tompojevci, Vukovarsko-Srijemska županija
Krajnji korisnik BiH Općina Odžak
Vrijednost ugovora 113.343,50 €
IPA sredstva 96.341,00 € (85%)
Partneri u BIH Općina Šamac, Nezavisni biro za rzvoj Gradačac

Opis projekta

_________________

 
Mjera Mjera 1.2: Promicanje/promocija poduzetništva/preduzetništva
Početak provedbe 11/12/2012.     
Trajanje projekta 18 mjeseci
Web stranca projekta http://irri.srijem.info/
Srijeda, 02 Listopad 2013 09:31

SMEs without borders

Napisao
Naziv projekta SMEs without borders
Krajnji korisnik RH Općina Majur
Vrijednost ugovora 203.245,47 €
IPA sredstva 171.965,99 € (84,61%)
Partneri u RH Lokalna akcijska grupa UNA, Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA
Krajnji korisnik BiH Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče - UPIP
Vrijednost ugovora 230.915,95 €
IPA sredstva 195.123,98 € (84,50%)
Partneri u BIH Razvojna agencija Žepče - RAŽ

Opis projekta

_________________

 
Mjera Mjera 1.2: Promicanje/promocija poduzetništva/preduzetništva
Početak provedbe 11.12.2012.
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranca projekta http://www.agromap.net/
Naziv projekta Mediterranean Medicinal Herbs – MED MED HERBS
Krajnji korisnik RH Općina Jelsa
 Vrijednost ugovora 240.113,32 €
 IPA sredstva 204.096,32 € (85%)
Partneri u RH Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Dalmatica Viva- Centar za održivi razvoj Dalmacije
Krajnji korisnik BiH Federalni agromediteranski zavod Mostar
Vrijednost ugovora 210.008,90 €
IPA sredstva 178.458,90 € (84,98%)
Partneri u BIH Regionalna razvojna agencija za ekonomski razvoj Mostar - REDAH; STAP - Udruga za ruralni i regionalni razvoj

Opis projekta

_________________

 
Mjera Mjera 1.2: Promicanje/promocija poduzetništva/preduzetništva
Početak provedbe 11.12.2012.
Trajanje projekta 18 mjeseci
Web stranca projekta http://www.medmedherbs.com/