Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Greška
  • JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 64

Innovative Networking and Economic Collaboration of Tuzla and Vukovar Regions (InECo)

Naziv projekta Innovative Networking and Economic Collaboration of Tuzla and Vukovar Regions (InECo)
Krajnji korisnik RH Grad Vukovar
Vrijednost ugovora 147.590,45 €
IPA sredstva 125.437,12 € (84,99%)
Partneri u RH VURA – Vukovarska razvojna agencija
Krajnji korisnik BiH Općina Tuzla
Vrijednost ugovora 169.561,54 €
IPA sredstva 144.059,48 € (84,96%)
Partneri u BiH Udruga gospodarstvenika općine Tuzla

Opis projekta

_________________

Svrha projekta je jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (MSP) u prekograničnoj  regiji  u ICT sektoru potičući inovacije i  izvoz. Aktivnosti umrežavanja MSP i institucija koje pružaju podršku poduzetništvu (razvoj klastera), te aktivnosti povećanja institucionalnih kapaciteta kao podrške osnivanju novih i razvoju postojećih malih i srednjih poduzeća.
Mjera Mjera 1.2: Promicanje poduzetništva
Početak provedbe 15.03.2011.
Trajanje projekta 24 mjeseca