Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Naziv projekta Protection of nature and environment from forest fires - ForestEye
Krajnji korisnik RH Hrvatske šume
Vrijednost ugovora 317.146,24 €
IPA sredstva
258.220,47 € (81,42%)
Partneri u RH Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO)
Krajnji korisnik BiH     
Hercegbosanske šume
Vrijednost ugovora 334.378,16 €
IPA sredstva 280.267,53 € (83,82%)
Partneri u BIH Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

Opis projekta

_________________

Cilj projekta ForestEye je zaštita prirode i okoliša u Hrvatskoj u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u Bosni i Hercegovini, u Hercegovini i Sjeverozapadnoj regiji/Kanton 10, gdje postoji visok rizik od šumskih požara kao velika prijetnja prirodi i okolišu, posebno ekosistemima šuma. Konkretno, cilj projekta je osigurati očuvanje šuma sa visokom prirodnom i kulturnom vrijednošću kroz zajedničku akciju na otkrivanju i gašenju šumskih požara – partneri će pokrenuti i podržati osnivanje zajedničkog Prekograničnog interventnog vatrogasnog tima (Tim CBC FFI) i kreiranje akcionog plana. Putem aktivnosti koja uključuje infrastrukturu malog obima, projekat će omogućit brži pristup šumskim požarima interventnim timovima i vozilima, te će se tako osigurati efikasna intervencija i aktivnosti spasavanja – pristup interventnim vatrogasnim timovima biće poboljšan u Parku prirode Biokovo (SD županija) i netaknutim šumama Kupresa i Tomislavgrada (Kanton 10). Na kraju, da ne zaboravimo prevenciju, projekat će educirati, podići svijest i promovisati ponašanje koje vodi ka prevenciji prirodnih rizika, posebno požara izazvanih ljudskim faktorom – biće formirani obrazovno-info centri i obrazovno-rekreativne staze te organizovane manifestacije za podizanje svijesti. Dodatni cilj je jačanje kapaciteta aplikanata i koaplikanata za dalje aktivno apliciranje za projekte koje finansira EU i prekograničnu saradnju.
Očekivani rezultati: R1. Oformljen Prekogranični interventni vatrogasni tim i napravljen akcioni plan; R2. Poboljšan pristup interventnim vatrogasnim akcijama: 17,5 km protivpožarne prosjeke (8 HR & 9,5 BiH); 4 osmatračnice (2 HR & 2 BiH); 5 bunara (3 HR & 2 BiH); R3. Osnovana 2 obrazovno-info centra (1 HR & 1 BiH) i napravljene 4 obrazovno-rekreativne staze (1 HR & 3 BiH); R4. 1020 učenika (20 HR & 1000 BiH) prošlo obuku na 10 obrazovnih susreta ((1 HR & 9 BiH), 218 učenika (118 HR & 100 BiH) i 33 nastavnika (25 HR & 8 BiH) prošlo obuku kroz rad na terenu u obrazovno-info centrima i na obrazovno-rekreativnim stazama, oformljene 4 eko-sekcije/9 eko-sekcija opremljeno, 18 nastavnika (10 HR & 8 BiH) prošlo obuku iz programa „Obuka trenera" R5. 1 web sajt, 320 osoba učestvovalo na 4 događaja širenja informacija (2 HR & 2 BiH) R6. Poboljšani kapaciteti 4 partnera za provođenje prekograničnih projekata.
Mjera Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša

Početak provedbe

10/3/2015
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranica projekta www.foresteye.eu                                                                 
Naziv projekta ECO FOOD TURA
Krajnji korisnik RH Local development agency VJEVERICA Ltd.- LDA Vjeverica
Vrijednost ugovora 176.703,45 €
IPA sredstva
143.235,82 € (81,06%)
Partneri u RH Vukovar-Srijem County Development Agency Hrast, Municipality of Drenovci, Faculty of Agriculture Osijek, Elementary school Ivan Meštrović Drenovci
Krajnji korisnik BiH     
Association of entrepreneurs and employers Žepče- UPIP
Vrijednost ugovora 220.942,49 €
IPA sredstva 187.755,36 € (84,98%)
Partneri u BIH  Municipality of Teslić

Opis projekta

_________________

 Projekt nastoji doprinijeti razvoju i jačanju eko prihvatljive ekonomije i doprinijeti socijalnoj koheziji na prekograničnom području kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti, saradnju i umrežavanje. Ovaj projekat se naslanja na ranije projekte finansirane od strane EU (AgroMAP i CBC projekat MSP bez granica). Specifični ciljevi: 1.Razvijati MSP-ove, zadruge I udruženja u sektoru poljoprivrednog poduzetništva sa posebnim fokusom na eko prihvatljivu proizvodnju kroz uspostavu centara za pružanje usluga I pokretanje novih poslovnih aktivnosti; 2. Razvijati zajednički prekogranični ekonomski prostor kroz umrežavanje, razmjenu praktičnih znanja I iskustava I razvoj novih proizvoda.

Očekivani rezultati: R.1. Uspostavljena funkcionalna organizaciona I upravljačka struktura za implementaciju projektnih aktivnosti I uspješno implementiran projekat; R.2. Identifikovana postojeća stanja I mogućnosti za razvoj eko proizvodnje na prekograničnom području sa fokusom na proizvodnju ljekovitog I aromatičnog bilja (LJAB sektor); R.3. Uspostavljene strukture koje služe kao platforma za podršku razvoju poljoprivrednog poduzetništva - inovacije u poljoprivrednom poduzetništvu - edukacijski centri ABIEC (jedan u HR i jedan u BiH); R.4.Unaprijeđeni kapaciteti ciljnih grupa kroz edukacije, praktična znanja I učešće na lokalnim sajmovima; R.5. Osnovano udruženje zainteresovanih strana u eko proizvodnji u VSŽ (HR) I prekogranična saradnja između AgroMAP mreže (BiH) I SMC mreže (HR); R.6. Šira javnost informisana o implementaciji projektnih aktivnosti i mogućnostima za povećanje lokalnih prihoda korištenjem prirodnih resursa u skladu sa eko prihvatljivim principima.

Mjera Mjera 1.2: Promocija poduzetništva

Početak provedbe

18/12/2014
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranica projekta                                                                                                                                   
Naziv projekta Cycling Through the History- Revitalization of the Old Narrow Gauge Railway “ĆIRO”
Krajnji korisnik RH Općina Konavle
Vrijednost ugovora 292.605,95 €
IPA sredstva
242.979,98 € (83,04%)
Partneri u RH Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvenske županije DUNEA
Krajnji korisnik BiH     
Javno poduzeće „Vjetrenica – Popovo polje" d.o.o. Ravno. 
Vrijednost ugovora 350.660,47 €
IPA sredstva

296.396,47 € (84,53%)

Partneri u BIH Asocijacija za ekonomskirazvoj REDAH Mostar, Općina Čapljina, Općina Neum, Udruga "Hercegovina Bicikl", j.u. Turistička org. grada Trebinja, Općina Ravno

Opis projekta

_________________

Cilj projekta je doprinos integraciji ekonomije pograničnih regija Dubrovačko-neretvanske županije i Hercegovine kreiranjem nove turističke ponude. Specifični ciljevi projekta su: - Revitalizacija stare uskotračne pruge "Ćiro" između Mostara i Konavala uspostavljanjem biciklističke staze kao novog zajedničkog turističkog proizvoda sa jasnim identitetom i imidžom - Povećanje kvaliteta i kvantiteta turističke ponude i turističkih usluga u pograničnim regijama Dubrovačko-neretvanske županije i Hercegovine. Ciljne grupe su opštine, turističke agencije i tur-operateri, turistički biznisi i biciklistički klubovi.

Očekivani rezultati: R1. Prekogranično partnerstvo unaprijeđeno i ojačano; R2. Ruta stare uskotračne pruge "Ćiro" očišćena, opremljena i signalizacija na njoj postavljena; R3. Turističke usluge i ponuda duž biciklističke rute duž stare uskotračne pruge "Ćiro" poboljšana; R4. Nova biciklistička ruta reklamirana I promovisana.

Mjera Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude

Početak provedbe

19/12/2014
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranica projekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
Naziv projekta Sustainable tourist development- From Herzegovina trails to Dubrovnik Elafiti islands
Krajnji korisnik RH Turistička zajednica grada Dubrovnika
Vrijednost ugovora  247.964,00 €
IPA sredstva
204.619,89 € (82,52%) 
Partneri u RH Grad Dubrovnik, Razvojna agencija DURA, Udruga turističkih putničkih agencija Kallipolis
Krajnji korisnik BiH     
Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Mostar
Vrijednost ugovora 257.966,37 €
IPA sredstva 218.497,52 € (84,70%)
Partneri u BIH Općina Ravno, Oxfam Italia, Udruženje avanturističkog turizma u BiH (ATA u BiH)

Opis projekta

_________________

Ovaj projekat nastoji proširiti postojeću priobalnu turističku ponudu na pograničnim kontinentalnim i otočnim područjima u okruženju Dubrovnika i Mostara, te povećati razmjenu i saradnju između hrvatskih i bosansko-hercegovačkih turističkih operatera pritom unapređujući prekogranične veze. Konkretno, projekat će raditi na razvoju i promovisanju Plavog dijela staze Via Dinarica unapređujući inovativne usluge u zajednici i valorizaciju prirodnih resursa u Popovom polju i na Elafitskim otocima.

Očekivani rezultati: R1: Povećani kapaciteti i vještine turističkih operatera u identifikovanju i razvijanju turističkog potencijala kontinentalnih područja i otoka, i u upravljanju tim potencijalom. R2: Zajednički razvijene i promovisane inovativne prekogranične turističke ponude u Popovom polju i na Elafitskim otocima.

Mjera Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude

Početak provedbe

29/11/2014
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranica projekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Naziv projekta BEE Promoted
Krajnji korisnik RH Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Centar za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, Zadar
Vrijednost ugovora 298.450,52 €
IPA sredstva
248.728,66 € (83,34%)
Partneri u RH Zadarska županijay, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA Udruga pčelara ˝Dalmatinka˝
Krajnji korisnik BiH     
Veterinarski zavod Unsko-sanskog kantona, Bihać
Vrijednost ugovora 351 059,10 €
IPA sredstva 298 084,28 € (84,91%)
Partneri u BIH JU Razvojna agencija Unsko-saiiskog kantona (RDA USC), Udruga pčelara "IVA"Posušje

Opis projekta

_________________

Opći cilj projekta je doprinos integraciji gospodarstva u pograničnim područjima, kroz podršku malim i srednjim poduzećima i njihovoj promociji u proizvodnji meda i ostalih pčelinjih proizvoda.

Specifični cilj projekta je unaprjeđenje institucionalne podrške pčelarskim malim i srednjim poduzetnicima radi povećanja kvalitete proizvodnje i plasmana meda i drugih pčelinjih proizvoda kroz povećanje kapaciteta proizvodnje, optimizaciju uvjeta uzgoja matica, te jačanje međusobne suradnje.

Mjera 1.2: Promocija poduzetništva

Početak provedbe

20/12/2014
Trajanje projekta 24 mjeseca
Web stranica projekta http://beepromoted.eu/bs/

10 lipnja/juna 2016.

U organizaciji grada Dubrovnika i Dubrovačke razvojne agencije u prostorima DURA-e održano je svečano otvaranje 30. svibnja 2016. godine Agrobiznis centra u sklopu projekta "Agrobiznis – oplemenjivanje poljoprivredne baštine u prekograničnoj Dubrovačko-hercegovačkoj regiji".

Projekt su okupljenima predstavili zamjenik gradonačelnika Željko Raguž, voditeljica projekta Mia Hrnić iz DURA-e, te direktorica DURA-e Andrea Novaković.

Projekt se financira iz IPA programa prekogranične suradnje HR-BIH 2007-2013 i se provodi na ruralnim područjima grada Dubrovnika, općinama Ravno, Trebinja, Ljubinja, Čapljina. Iznos EU financiranja iznosi 85%. Cilj projekta je jačanje prekograničnog ruralnog razvoja i konkurentnosti tipične regionalne poljoprivredne proizvodnje.

Uspostavljanjem Agrobiznis centra u Dubrovniku i drugog, u općini Ravno omogućiti će se proizvođačima poljoprivrednih proizvoda i potrošačima u obje zemlje stalni kontakt. Rezultati projekta će biti postignuti ako se u Agrobiznis mrežu uključe različiti pružaoci usluga i svojim aktivnostima dovedu do povećanja nivoa poljoprivredne proizvodnje, te ostvarenja boljeg ekonomskog statusa poljoprivrednih proizvođača u prekograničnoj Dubrovačko-hercegovačkoj regiji.

Cilj projekta „Agrobiznis" je ojačati "unutarnje" regionalne poljoprivredne kapacitete, promicati inovativne pristupe karakterističnom poljoprivrednom sektoru i pružanje potpore malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima i poduzetnicima kako bi bili konkurentniji i spremniji odgovoriti na zahtjeve tržišta u svrhu ostvarenja većih prihoda.

DSC 0266 DSC 0268 DSC 0286

06. lipnja/juna 2016.

Povodom završetka rekonstrukcije javne rasvjete u Zadru, u perivojima kraljice Jelene Madijevke i Vladimira Nazora, u ponedjeljak 30. svibnja 2016. godine u Perivoju Vladimira Nazora održana je kampanja pod nazivom "Zeleno svjetlo za zeleni park". Kampanja je dio projekta ˝CB-GREEN: Prekogranično – zeleno, obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje˝, sufinanciranog u sklopu EU IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007. – 2013. Projekt se provodi na području Republike Hr¬vatske (u gradu Zadru u Zadarskoj županiji) i Bosne i Hercegovine (u gradu Mostaru i općini Neum u Hercegovačko-neretvanskoj županiji) u suradnji 6 partnerskih organizacija iz javnog i civilnog sektora.
Tim energetske učinkovitosti Grada Zadra je u sklopu navedenog događaja provodio savjetovanje građana/ki o korištenju obnovljivih izvora energije, energetskoj učinkovitosti i načinima uštede energije u kućanstvima, te mogućnostima sufinanciranja povećanja energetske učinkovitosti u kućanstvima. Polaznici Škole trčanja Zadar poslali su ekološku poruku usmjerenu na osvještavanje javnosti o potrebi smanjenja emisija stakleničkih plinova. Ista poruka je poslana kroz umjetnost, jer su građani mogli uživati u svjetlosnim instalacijama „Umjetnost od konca – svjetlosne dekoracije" postavljenim u jednom dijelu parka.
Rekonstrukcijom javne rasvjete u navedenim perivojima u Zadru, uklonjen je postojeći sustav rasvjete i postavljen novi LED sustav rasvjete što će dovesti do uštede energije te će re¬zultirati smanjenjem emisije CO2. U narednoj fazi projekta, u Neumu će biti osvijetljena šetnica na kojoj će umjesto postojeće biti postavljena nova energetski učinkovita LED rasvjeta, dok će na po¬luotoku Kleku biti postavljen solarni energetski sustav.
Kroz zajedničke aktivnosti i kampanje podizanja svijesti javnosti o energetskoj učinko¬vitosti i uporabi sustava koji koriste obnovljive izvore energije u javnom sektoru, projekt ima za cilj zaštititi i očuvati okoliš te po¬taknuti uporabu održivih izvora energije u Za¬darskoj županiji i Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

 CB Nazor 28 CB Nazor 01  CB Nazor 36 
 CB Nazor 15  CB Nazor 13  CB Nazor 34

5. Svibanj/Maj 2016.

logoNa stranicama EuropeAid-a objavljena je lista projekata koji su ugovoreni u razdoblju od studenog/novembra 2014. godine do travnja/aprila 2016. godine unutar Prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007-2013. Lista projekata (Grant Contract Award List) obuhvaća projekte iz Trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga (EuropeAid/134-964/L/ACT/IPA objavljenog 6. kolovoza/augusta 2013. godine i može se preuzeti ovdje.

22. travanj/april 2016.

cezam4CeZaM – Centri za mlade u zajednici projekt je financiran iz programa IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013 koji Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba provodi u suradnji s udrugom „Zdravo da ste“ iz Banja Luke.
U sklopu projekta otvorena su dva Centra za mlade, u Hrvatskoj Kostajnici i Bosanskoj Kostajnici, te Info centri u Hrvatskoj Dubici, Dvoru, Kozarskoj Dubici i Novom Gradu.
Cilj je ovog projekta osigurati mladima mjesto na kojem će, uz kvalitetne sadržaje, moći provoditi svoje slobodno vrijeme. Riječ je o području na kojem mladi imaju izrazito ograničene mogućnosti vezane za van nastavne aktivnosti, kao i neformalno obrazovanje. U centrima im se nudi mogućnost sudjelovanja u raznim radionicama, kao što su fitness, yoga, filmska, likovna i kreativna radionica te tečaj ruskog jezika. Mlade smo upoznali sa terminom homeopatije kroz jedno interaktivno predavanje, a održano je i predavanje „Put kroz Indiju“ koje je pripremila jedna polaznica radionica u Centru.

Uz brojne radionice, mladima se nudi sigurno mjesto na kojem se mogu koristiti besplatnim internetom, računalima,kao i igraonicom u kojoj se nalaze društvene igre, stol za stolni tenis i pikado.

U Info centrima, uz mogućnost korištenjasadržaja centara, mladi od voditeljica mogu dobiti instrukcije i pomoć u učenju, ali i u pisanju prijava za fakultet ili životopisa i prijava za posao.
Svoj rad polaznici radionica iz Centra za mlade iz Hrvatske Kostajnice prezentirali su na Kestenijadi, a svoje likovne uratke izložili su u Hotelu Central u sklopu Noći muzeja.
Centri su smješteni na području na kojem je prometna povezanost izuzetno loša. Iz tog razloga mladima s područja Majura pružena je mogućnost sudjelovanja na radionicama Centra putem jednomjesečnog gostovanja tijekom kojeg voditeljice iz Centra za mlade, u knjižnici u Majuru, provode razne likovne i kreativne radionice.
Velik odaziv mladih na radionice i u Centre dokazuje koliko je mladima na ovom području nedostajalo konkretnih sadržaja.Mladi su voljni raditi na sebi, svom dodatnom obrazovanju i usavršavanju te su željni brige o sebi i svome zdravlju, a samo im je trebalo pružiti priliku koja im se kroz ovaj projekt i daje.

cezam1       cezam2       cezam3      

09 ožujak/mart 2016.

Upravljačko tijelo, Agencija za regionalni razvoj RH, objavilo je 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je za četiri prioritetne osi programa. Ukupna vrijednost poziva je 25.016.349,00 EUR od kojih 21.262.897,00 EUR predstavlja EU su-financiranje, a 3.752.452,00 EUR predstavlja nacionalno su-financiranje. Rok za dostavu projektnih prijedloga putem elektronskog sustava za praćenje (electronic Monitoring System) je 10. lipnja 2016. godine u 15:00h. Svi potrebni detalji o prvom pozivu na dostavu projektnih prijedloga te prijavni paket nalaze se na službenoj stranici Programa: http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/.

Interreg-Croatia-BiH-CG english RGB