Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Mediterranean Medicinal Herbs

Naziv projekta Mediterranean Medicinal Herbs – MED MED HERBS
Krajnji korisnik RH Općina Jelsa
 Vrijednost ugovora 240.113,32 €
 IPA sredstva 204.096,32 € (85%)
Partneri u RH Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Dalmatica Viva- Centar za održivi razvoj Dalmacije
Krajnji korisnik BiH Federalni agromediteranski zavod Mostar
Vrijednost ugovora 210.008,90 €
IPA sredstva 178.458,90 € (84,98%)
Partneri u BIH Regionalna razvojna agencija za ekonomski razvoj Mostar - REDAH; STAP - Udruga za ruralni i regionalni razvoj

Opis projekta

_________________

 
Mjera Mjera 1.2: Promicanje/promocija poduzetništva/preduzetništva
Početak provedbe 11.12.2012.
Trajanje projekta 18 mjeseci
Web stranca projekta http://www.medmedherbs.com/