Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Okoliš/ Životna sredina

Programsko područje u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini je izrazito homogeno s prirodnog, zemljopisnog i stanovišta zaštite okoliša. Obije strane granice se suočavaju sa sličnim izazovima kako bi osigurali uravnotežen put prema društveno-gospodarskom razvoju, kako bi ujedno očuvali izuzetnu prirodnu i kulturnu baštinu te udovoljili Europskim zahtjevima za očuvanjem okoliša/životne sredine.  

Prisutan je nedostatak integrirane i koordinirane aktivnosti s obije strane granice u smislu očuvanja okoliša te promidžbe/promocije održivog razvoja i to usprkos brojnim ukazanim prilikama, na primjer kroz razvoj i proširenje posebnih zaštićenih područja, posebnih područja zaštite, sustave za informiranje posjetitelja, programe  razmjene, razvoja informacijskih sustava, te javno-privatnih partnerstva u zaštiti prirode.  

Postoji preko 200 zaštićenih područja na hrvatskoj strani granice od kojih su šest Nacionalni parkovi. Sa BiH strane programskog područja također postoji potencijal u tom smislu (Nacionalni park Kozara, Bardaca  (Ramsar lokacija), Hutovo Blato, Blidnje, itd.). Nadalje, postoji prirodna i očita potreba za suradnjom u zaštiti slivova rijeka Save, Une, Krke, Neretve
te ostalih rijeka u programskom području.  

Nerazvijeni sustavi otpadnih voda su  identificirani kao jedan od glavnih čimbenika rizika za rijeke i podzemne vode.  

Kao nasljeđe rata u programskom području se još uvijek nalaze područja za koja se sumnja da su minirana.. Ukupno područja za koja se sumnja da su minirana u obije zemlje prekrivaju 1.844 km2 sa oko 305.000 mina od kojih se većina nalazi u programskom području.

environment1 environment2 environment3
environment4 environment5 environment6