Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Tržište rada

Zapošljavanje i stopa nezaposlenosti:

 

Stopa nezaposlenosti 2005. (HR) i 2006. (BiH).

Stopa zaposlenosti 2005. (HR) i 2006. (BiH)..


Programsko područje BiH

36.57 %

36,06%

BIH

41 %

49,06 %

Programsko područje
Hrvatska

1.5%

50.5%

Hrvatska – ukupno

16.6%

54.9%

EU 25

9.0%

62.8%

Izvor: Državni zavod za statistiku, 2005. i Zavod za zapošljavanje BiH, 2006.

Kao što prikazuje gore navedena tablica/tebela hrvatska strana programskog područja (osim Dubrovačko-neretvanske županije) ima značajno višu stopu nezaposlenosti od nacionalnog prosjeka. Također stope zaposlenost u svim županijama su ispod nacionalnog prosjeka. Ove vrijednosti odražavaju gospodarsku/ekonomsku zaostalost, ovisnost o zaposlenju u javnom sektoru te nedostatak poduzetničke inicijative. Regionalna distribucija nezaposlenost je vrlo nejednolika sa većom stopom nezaposlenosti u ruralnim mikro-sredinama gdje  često uzrokuje ozbiljne socijalne probleme.  

Nezaposlenost je najčešća među nekvalificiranim radnicima, starijim osobama te među mladima i ženama. U nekim županijama (Sisačko-moslavačka i Splitsko-dalmatinska), postoji i značajan broj nezaposlenih osoba sa sveučilišnom/univerzitetskom diplomom.  

U BiH struktura zaposlenja se uvelike izmijenila posredstvom strukturne reforme koja je dovela do kolapsa velikih tradicionalnih poslodavaca. Drugi značajan čimbenik je perifernost i ruralnost većine regija. Udaljenost pograničnih regija od središta te većih gradova  čini ih relativno neatraktivnim za  izravna strana ulaganja. Stopa zaposlenosti u uslužnom sektoru je vrlo slaba te skoro polovica zaposlenih otpada na javni sektor. Najviša stopa nezaposlenosti je zabilježena među osobama između 31 i 50 godina starosti, koji predstavljaju 45,13% ukupnog broja nezaposlenih osoba 2006. godine. Postotak za dobnu skupinu između 18 i 30 godina iste godine iznosi 41,36%. To je jedan od najvažnijih razloga za egzodus većine mladih ljudi iz ovog područja.