Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Turizam

Radi svog zemljopisnog/geografskog položaja te blizine turističkog sektora na hrvatskoj obali koji je u punom razvoju, zapadni dio programskog područja posjeduje izraziti turistički potencijal. Mnogo turističkih resursa (poput: mineralne vode, slanih jezera ili blata) otvaraju mogućnosti različitih oblika zdravstvenog/wellness turizma kao proširenje dobro razvijenog turizma na jadranskoj obali. Središnji i istočni kontinentalni dio programskog područja nema razvijen turizam. Planinski dijelovi programskog područja posjeduju komparativne prednosti za skijanje, planinarenje, biciklizam, itd. Kulturni turizam se može razviti u nekim urbanim centrima na osnovu postojeće bogate kulturne baštine te velike raznolikosti kulturnih događaja koji se odvijaju kroz cijelu godinu. Mogućnosti agro-turizma i ekoturizma još uvijek ostaju neiskorištene. Vjerski turizam u južnom dijelu programskog područja BiH je dodatno uporište za razvoj zajedničkog turističkog proizvoda. Neke od osnovnih zapreka razvoju turističkog sektora su loša turistička infrastruktura (većinom u neobalnim područjima), niska razina marketinga kao i nedostatna  razmjena informacija unutar turističke industrije te zajednički marketing, kao i niska razina umrežavanja turističkih operatera i ostalih sektora (a pogotovo poljoprivrede).


Godine 2005. bilo je 4.637.936 posjeta i 22.756.292 noćenja na hrvatskoj strani granice. Na BiH strani granice, bilo je 564.948 posjeta i 451.884 noćenja.

Opatija RH Photo: A. Pocrnic tourism2 tourism3 tourism4
tourism5 tourism6 tourism7 tourism8