Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Mala i srednja poduzeća/preduzeća (MSP)

Sektor MSP-a relativno je dobro zastupljen i  potencijalni je izvor snage. U programskom području registrirano je 42.904 malih i srednjih poduzeća/preduzeća (24.362 na BiH strani i 18.542 na hrvatskoj strani). Međutim većina tih MSP-a ipak spada u vrlo male te im nedostaje stručna podrška i usluge koje bi im pomogle unaprijediti performanse te ojačati svoju konkurentnost. Interni problemi MSP sektora su sljedeći: nedostatne poduzetničke/preduzetničke aktivnost (posebice u onim sektorima sa značajnim potencijalom rasta kao što je poduzetništvo/preduzetništvo zasnovano na tehnologiji i akademsko poduzetništvo/preduzetništvo), neprofitabilnost MSP sektora (kao posljedica niske produktivnosti, kvalitete proizvoda, inovacija te usmjerenosti izvozu), te regionalne razlike u poduzetničkoj/preduzetničkoj aktivnosti (koncentracija na veće regionalne centre). Problemi nedostatne podrške poduzetništvu/preduzetništvu: administrativne zapreke u različitim fazama poduzetničkog/preduzetničkog životnog ciklusa, odsutnost obrazovanja za poduzetnike, nedostatak institucija za podršku poslovanju (poslovni centri, poslovni inkubatori, tehnološki parkovi),  nekonzistentnost u primjeni obrazovanja/obuke naspram poduzetničkih/preduzetničkih potreba, nedostatak koordinacije između vladine politike u stvaranju stimulativnog okruženja za poduzetničke aktivnosti, nerazvijenost financijskog tržišta koje bi udovoljilo potrebama MSP sektora te nedostatno razvijena institucionalna podrška za poduzetnički/preduzetnički razvoj na regionalnoj razini.