Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Poljoprivreda i ruralni razvitak/razvoj


Programsko područje je razmjerno bogato poljoprivrednim zemljištem te poljoprivredni sektor zapošljava velik broj ljudi. S druge strane – postotak/procenat poljoprivredne proizvodnje u ukupnom BDP-u je nizak što ukazuje na ozbiljne probleme ovog sektora. Osnovni problemi s kojima se suočava sektor su male dimenzije poljoprivrednih gospodarstava te prosječna veličina zemljišnih  čestica, niska razina obrazovanja populacije na poljoprivrednim gospodarstvima, niska produktivnost i niska dodana vrijednost, visok udio poljoprivrednika na nepuno radno vrijeme, neorganiziranost  marketinga za proizvode poljoprivrednih gospodarstava te niska razina znanja potrebnog za upravljanje među populacijom koja se bavi poljoprivredom. Također, nedostatna je povezanost između prehrambene industrije i turističkog sektora što sprječava nastanak klastera odnosno vertikalnih veza koje bi proizvele prepoznatljive poljoprivredne trgovačke marke.