Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Dobna struktura

Prisutan je trajan trend pada populacije uz negativan omjer rođenih i umrlih a koji je prisutan na cijeloj Hrvatskoj strani programskog područja u posljednjih 10 godina. Iznimke su Splitsko-dalmatinska, Zadarska i Dubrovačko-neretvanska županija zbog povećanog broja mladih obitelji koje žive u gradovima uz obalu. 
Dobna  struktura sa hrvatske strane programskog područja ne odstupa previše od nacionalnog prosjeka. Ličko-senjska, Karlovačka i Šibensko-kninska županija karakteristično imaju stanovništvo koje je starije nego što je to nacionalni prosjek. Mlađa je populacije koncentrirana u regionalnim urbanim centrima, dok je starija populacija uglavnom smještena u ruralnim mikro-sredinama uz granicu. 
Dobna struktura je relativno mlada na BiH strani programskog područja. Ovaj visoki udio radno sposobnog stanovništva je zasigurno  jedan od najvažnijih resursa za budući razvoj projekata u regiji.