Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Zemljopisni/Geografski opis

Duljinom od 992 km, prihvatljiva granica je najdulja granica u cijelom IPA programu prekogranične suradnje/saradnje. Prirodne regije na međi HR-BiH se dijele na tri osnovna područja od sjevera prema jugu:
        1) nizinsko područje, sa mogućnošću razvoja poljoprivredne djelatnosti te znatnih energetskih resursa;
         2) brdsko područje, sa potencijalom u drvenoj građi te rekreativne vrijednosti;
        3) primorsko područje, sa turističkim potencijalom koji se zasniva na Jadranskom moru te
vrednovanju kulturne baštine. 

Reljef područja uključuje i nizinska i brdska područja. Na sjevernom se dijelu pojavljuje većinom ravan teren dok se brdsko područje prostire preko takoreći cijelog zapadnog
graničnog područja. Rijeka Sava tvori granicu između dvije zemlje te postoji više međunarodnih donatorskih projekata koji su usmjereni na plovnost i rehabilitaciju rijeke Save.

geographical1 geographical2
geographical3 geographical4