Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Zadaci ZTT/ZTS-a

•  podrška operativnim strukturama u provedbi/sprovedbi programa;  
•  obavljanje funkcije tajništva za Operativne strukture i Zajednički nadzorni odbor, uključujući i pripremu i slanje dokumentacije za sastanke i zapisnike sa sastanka (na dva ili više jezika ukoliko je potrebno);  
•  uspostavljanje, redovno održavanje i nadogradnju sustava nadzora (unos podataka na
razini programa i projekta, posjeti na lokacije);  
• pomoć operativnim strukturama i ZNO-u u izradi svih izvješća o nadzoru provedbe programa;
•  pripremanje i osiguranje dostupnosti svih dokumenata potrebnih za provedbu projekta (opće informacije na programskoj razini, opće informacije na projektnoj razini, smjernice, kriteriji, zahtjevi za prikupljanje projektnih ideja, smjernice natječajnog paketa, kriteriji za odabir projekata, prihvatljivost, obrasci za izvješćivanje, ugovori);  
•  djeluje kao prvi kontakt za potencijalne podnositelje zahtjeva;  
•  vodi informativne kampanje, osposobljavanja, linije za pomoć i pitanja i odgovore (Q&A) na web stranici u svrhu podrške potencijalnim podnositeljima zahtjeva u pripremi projektnih aplikacija;  
•  organizira odabir i evaluaciju projektnih prijedloga i provjerava jesu li sve informacije za donošenje odluke o projektnim prijedlozima dostupne;  
•  osigurava tajnika Upravnom odboru i organizira i upravlja njegovim radom;  
• osigurava da je sva relevantna dokumentacija potrebna za ugovaranje pravovremeno dostupna naručiteljima;  
• pomaže naručiteljima u procesu „proračunskog obračuna“ prije potpisivanja ugovora;  
•  podupire krajnje korisnike  u provedbi projekta, uključujući savjete o sekundarnim postupcima nabave;
•  organizira bilateralne događaje uključujući i forume “traženje partnera”;  
•  razvija i vodi mrežu dionika/interesnih grupa;  
•  stvara i nadopunjuje bazu podataka o  potencijalnim podnositeljima zahtjeva i sudionicima na radionicama i drugim događajima;  
•  provodi informativne i promidžbene/promotivne aktivnosti pod vodstvom operativnih struktura, uključujući osnivanje i održavanje službene internet stranice programa;  
•  planira svoje aktivnosti u skladu s planom rada koji godišnje odobrava ZNO.