Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Project Pipeline Development Radionice

 

U nastojanju da se unaprijedi nužno prekogranično partnerstvo i da se pomogne potencijalnim prijaviteljima/aplikantima u pripremi za nadolazeći Poziv za prijavu projektinih prijedloga, Direkcija za europske/evropske integracije Bosne i Hercegovine (DEI) u suradnji sa relevantnim regionalnim razvojnim agencijama i uz pomoć EU CORIN-a je organizirala dva "Project Pipeline Development Workshop-a" (PPD radionica) u gradovima gdje su locirani "Antennae" uredi - prvi u Banja Luci (23. listopada/oktobra, 2008.) i drugi u Mostaru (29 listopada/oktobra, 2008.) Osoblje ZTT/ZTS-a je bilo aktivno uključeno u pripremu i izvođenje PPD radionica.

 

Glavni cilj PPD radionica je bila uspostava baze projektnih ideja u kojoj bi potencijalni prijavitelji/aplikanti projektnih prijedloga iz Bosne i Hercegovine mogli objaviti svoje projektne prijedloge na način da ih pripreme na unaprijed definiranom obrascu.

Korištenjem ove baze potencijalni prekogranični partneri bi imali priliku kontaktirati potencijalne partnere iz BiH kako bi uspostavili nužna partnerstva. Operativna struktura iz Republike Hrvatske, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, je tražilo da se informacija o potencijalnim projektnim prijedlozima objavi na stranici DEI-a ili putem ZTT/ZTS-a i antena. Baza se može preuzeti ovdje

Na prvoj PPD radionici u Banja Luci predstavljeno je prvih 40 projektnih prijedloga pred 110 sudionika/učesnika radionice. Druga PPD radionica održana u Mostaru okupila je 70 sudionika/učesnika, uglavnom iz Hercegovine, te je prezentirano 30 prijektnih ideja.

 

PPDW1


Banja Luka, 23. listopad/oktobar 2008.

Tijekom radionica predstavljeni su primjeri kvalitetno pripremljenih projektnih prijedloga, kao i primjeri projektnih prijedloga koji ne zadovoljavaju tražene standarde zajedno sa uputama kako se ti projektni prijedlozi mofu umaprijediti.
Učesnici su organizirani u četiri radne grupe u kojima su mogli raspraviti svoje projektne prijedloge. Radionice su pružile priliku potencijalnim prijaviteljima sa provjere mogućnost suradnje sa institucijama/organizacijama koje bi mogle biti biti partneri ili suradnici na projektu koji pripremaju. Na kraju radionice on-line baza projektnih prijedloga je prezentirana potencijalnim prijaviteljima uključujući i prezentaciju kako se popunjavaju podaci putem on-line forme.

 

PPDW2

Mostar, 29. listopad/oktobar 2008.