Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Projekt - Moving towards Successful public participation in the Sava River Basin water management

Informativno-edukativni film "Na Savi, sa Savom, za Savu" kreiran kao jedan od rezultata provedbe projekta Moving towards Successful public participation in the Sava River Basin water management. Promotivne video isječke nastale kao dio infomativno-edukatvne kampanje možete pogledati na idućim linkovima: 

 

TV spot "Tvoj glas rijekama spas" - Daria Lorenci

TV spot "Tvoj glas rijekama spas" - Halid Bešlić

TV spot "Tvoj glas rijekama spas" - Nina Badrić

TV spot "Tvoj glas rijekama spas" - Enis Bešlagić - 1

TV spot "Tvoj glas rijekama spas" - Enis Bešlagić - 2

TV spot "Tvoj glas rijekama spas" - Hanka Paldum

Medij